МАРС Армор
Събития

MILIPOL Париж 2009

Milipol Париж, Международно Изложение на Вътрешната Сигурност, се проведе от 17 ноември до 20, 2009, в Париж, Порта де Версай. 887 изложители, 64% от които са от страни извън Франция, представляващи 43 страни и 27 650 професионални посетители от 132 страни. Milipol Париж 2009 бе посетено от 10 433 посетители от страни извън Франция, което представлява увеличение от 27% в сравнение с 2007 г., което утвърждава международно позициониране на събитието в световен мащаб, в сферата на вътрешната държавна сигурност.