МАРС Армор
Кариери в МАРС Армор

Експерт международни доставки

МАРС Армор - кариери

МАРС Армор ООД е известна в света фирма за производство и търговия със средства за индивидуална балистична защита. Нашите продукти са впечатляващи със своето качество, технологични решения и дизайн. Успеха си през годините дължим на нашите високо мотивирани служители. Вярваме в тях и инвестираме в тяхното обучение и развитие. В основата на развитието на компанията са постоянната ангажираност и изобретателност на нашите служители.

Във връзка с интензивното разрастване на дейността на компанията, търсим амбициозни кандидати за позицията:

“ЕКСПЕРТ МЕЖДУНАРОДНИ ДОСТАВКИ”

Отговорности:

– Поръчва материали за производството от утвърдени доставчици от страната и чужбина;

– Води преговори с доставчици относно условия за цени, количества, срокове и начин на плащане;

– Сключва договори за доставка на материални ресурси и координира и контролира тяхното изпълнение, като в процеса на работа води ежедневна кореспонденция с доставчици относно срокове за доставка, транспорт, количество и качество на необходимите материали.;

-следи за качеството на доставените материали.

Изисквания:

– Висше образование – инженер (текстилна техника) или икономист;

– Английски език – писмено и говоримо;

– Втори западен език – предимство;

– опит в работата с текстил и текстилни изделия – предимство;

– Опит в работа с ERP системи е предимство;

– Отлични комуникативни и организационни умения;

– Способност за работа в екип;

Компанията предлага:

– Работа на пълно работно време

– Мотивиращо възнаграждение

– Отлични условия за работа

– Отлична вътрешно-фирмена среда

– Възможност за професионално развитие

– Транспорт до/от работното място

Ще очакваме автобиографии от сериозни, професионално подготвени кандидати с необходимия опит, отговарящи на посочените изисквания за заемане на длъжността.

С кандидатстване за позицията давате съгласието си и доброволно изпращате вашите лични данни за обработване за избор на кандидати и набиране на персонал за тази длъжност; избор на кандидати и набиране на персонал за други сходни длъжности в компанията, освен ако изрично не посочите несъгласието си. Предоставените за тези цели лични данни ще бъдат съхранявани до шест месеца . Имате право да поискате изтриването, поправянето или блокирането на личните Ви данни, ако обработката не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.