МАРС Армор
Кариери в МАРС Армор

Помощник машинен оператор (ЦПУ машина – автоклав)

МАРС Армор - кариери

„МАРС Армор“ ООД е българска иновативна компания, специализирана в производството на средства за индивидуална балистична защита и бронежилетки за защита от куршуми, осколки и хладно оръжие. Фирмата е добре позната на вътрешния и международния пазар като компания, използваща съвременни решения в областта на балистичната защита. Нашите продукти са впечатляващи със своето качество, технологични решения и дизайн. Успеха си през годините дължим на нашите високо мотивирани служители. Вярваме в тях и инвестираме в тяхното обучение и развитие.
В основата на развитието на компанията са постоянната ангажираност и изобретателност на нашите служители.
Във връзка с интензивното разрастване на дейността на компанията, търсим амбициозни кандидати за позицията:

“Помощник машинен оператор /ЦПУ машина – автоклав/”

Основни задължения и отговорности:
-Познава и спазва принципите на работа с ЦПУ машини автоклав, извършва ежедневно техническо обслужване;
-Подготвя продукцията за преминаване на процес в автоклав, като следи за качеството на подготвените изделия; Участва в зареждането на автоклавите и изваждането на готовите продукти.
-Контролира правилната експлоатация на оборудването, като осигурява превантивна дейност от аварии и др. прекъсвания, поради неизправности;
– Извършва необходимите настройки и регулиране на оборудването;
-Следи техническите показатели и извършва компетентен технически оглед на машините по време на работа;
-Отговаря за качеството на произведените детайли;
Изисквания:
-Средно техническо или средно-специално образование;
-Опит в управлението на съвременни машини с ЦПУ;
-Умение за работа в екип и готовност за работа на смени;
-Умения за бърза и адекватна реакция;
-Организирана, отговорна и лоялна личност с желание за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на уменията
-Инициативност, отговорност и ефективност;
-Предишен опит на подобна позиция се счита за предимство;

Компанията предлага:
– Конкурентно възнаграждение;
– Коректен трудов договор, почтеност и позитивна работна среда;
– Отлични условия за работа
– Възможност за кариерно развитие в производствения процес;
– Осигурен транспорт от/до работното място;

Ще очакваме автобиографии от сериозни, професионално подготвени кандидати с необходимия опит, отговарящи на посочените изисквания за заемане на длъжността.
С кандидатстване за позицията давате съгласието си и доброволно изпращате вашите лични данни за обработване за избор на кандидати и набиране на персонал за тази длъжност или други сходни длъжности в компанията, освен ако изрично не посочите несъгласието си. Предоставените за тази цел лични данни ще бъдат съхраняване до шест месеци.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.