МАРС Армор
Кариери в МАРС Армор

Помощник ръководител в РД

МАРС Армор - кариери

МАРС Армор ООД е дружество за производство и търговия на средства за индивидуална балистична защита. Успехът си през годините дружеството дължи на високо мотивирани служители. Дружеството има доверие в тях и инвестира в тяхното обучение и развитие.
В основата на развитието на компанията са постоянната ангажираност и изобретателност на нашите служители.
Във връзка с интензивното разрастване на дейността на компанията, търсим амбициозни кандидати за позицията:

“Помощник ръководител в Отдел за развойна дейност”

Основни отговорности:
-Участва в планирането, управлението и разработването на нови, модифициране на съществуващи гъвкави и твърди балистични системи;
-Следи новостите и дава предложения по внедряване на нови технологии в производството;
-Търси нови материали в световен мащаб с цел подобряване на характеристиките на балистичните системи;
-Подпомага създаването на технологии за производство на балистични системи;
-Съпровожда внедряването на технологията в производство на нови изделия;
-Създава и води регистър на утвърдени и тестови меки и твърди балистични системи;
-Въвежда коректно, точно и регулярно необходимите данни в информационната система на дружеството (ERP система), свързани с функционалните компетентности на отдела.

Задължителни изисквания:
– Висше образование – специалност „Класическо артилерийско въоръжение“ или подобно
– Владеене на английски език – писмено и говоримо;
– Отлични комуникативни и организационни умения;
– Способност за работа в екип;
– Свободно боравене с продуктите на Microsoft Office.

Допълнителни изисквания (предимства):
– Предишен опит в сферата на класическото въоръжение;
– Опит при работа с ERP системи;
– Умения за работа и реакция в стресови ситуации.

Компанията предлага:
– Работа на пълен работен ден
– Пълно осигуряване
– Обучения и курсове за усъвършенстване
– Мотивиращо възнаграждение
– Отлични условия за работа
– Осигурен транспорт и храна

Ще очакваме автобиографии от сериозни, професионално подготвени кандидати с необходимия опит, отговарящи на посочените изисквания за заемане на длъжността.
С кандидатстване за позицията давате съгласието си и доброволно изпращате вашите лични данни за обработване: за избор на кандидати и набиране на персонал за тази длъжност; избор на кандидати и набиране на персонал за други сходни длъжности в компанията, освен ако изрично не посочите несъгласието си. Предоставените за тези цели лични данни ще бъдат съхранявани до шест месеца . Имате право да поискате изтриването, поправянето или блокирането на личните Ви данни, ако обработката не отговаря на изискванията на действащото законодателство.