МАРС Армор
Новини

България се сбогува с академик Стефан Воденичаров

На 11 юни България отдаде последна почит към един голям общественик, учен и човек.

Академик Стефан Воденичаров ни напусна на 75-годишна възраст на 8 юни 2020 г. Сред заеманите от него през годините позиции са председател на БАН в периода 2012 – 2016 г., министър на образованието и науката (2013 г.), директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика към БАН (2007 – 2012 г.), председател на Общото събрание на БАН (2008 – 2012 г.).

Академик Воденичаров е ръководител на десетки научни разработки, както и над 120 договора с Европейския съюз, НАТО и др. Под негово ръководство са разработени и реализирани над 30 нови технологии, внедрени в армията и стопански организации. Той е автор на 2 монографии, над 260 научни статии и доклади, както и на 71 патента в областта на изпитване на материалите и отбранителните технологии, повечето от които внедрени в практиката. Академик Воденичаров е носител на редица отличия, сред които:

  • Почетен знак “Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН
  • Звание „доктор хонорис кауза“ на Техническия университет във Варна
  • Почетна значка за заслуги, като изобретател, на Министерството на икономиката
  • Плакет от министъра на отбраната за заслуги
  • Почетен гражданин на гр.София
  • Голяма награда на Българската стопанска камара за създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност

В чест на академика, на свое извънредно събрание, членовете на СБОИ единодушно решиха наименованието на сдружението да се допълни, а именно отсега то да носи името Сдружение Българска отбранителна индустрия – академик Стефан Воденичаров.

Поклон!