МАРС Армор
Новини

“МАРС Армор” ООД обявява процедура за избор на изпълнител по проект “Технологична модернизация в предприятието”

МАРС АРМОР” ООД обявява процедура за избор на изпълнител по проект “Технологична модернизация в предприятието”.

14.06.2023

ДБФП №: BG-RRP-3.004-0821-C01

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 ( https://eumis2020.government.bg )

Тръжна документация: