МАРС Армор
Новини

„МАРС Армор“ ООД сключи договор, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по проект BG-RRP-3.004-0821-C01

„МАРС АРМОР“ ООД сключи договор, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по проект BG-RRP-3.004-0821-C01
Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Национален план за възстановяване и устойчивост
BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация
Основни цели на проекта:
1. Повишаване на производствения капацитет на дружеството;
2. Повишаване на цифровизацията на производствените процеси.
Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.
Обща стойност на проекта 744 200 лв., от които финансиране от Европейския съюз – NextGenerationEU – 372 100 лв.