МАРС Армор
Новини

Студенти от УНСС посетиха фабрика МАРС Армор

В началото на месец април 2019 г. фабрика “МАРС Армор” посрещна бакалаври и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” към УНСС на изнесено обучение в пределите на самото предприятие.

Г-н Коста Сарайдаров, търговски директор на компанията, представи спецификата на производствената дейност и реализацията на готовата продукция. Студентите се запознаха на място с организацията на работата във фабриката и етапите при производството на бронежилетки, бронеплочи и щитове. Особен интерес предизвикаха лабораторните условия за тестване на системите, които са съобразени със съществуващите международни стандарти.

Целта на посещенията, организирани със съдействието на проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”, беше студентите да се запознаят на място с управлението и производствената дейност в компании от българската отбранителна индустрия.

Станалите вече традиционни посещения на четвъртокурсници от „Икономика на отбраната и сигурността” дават възможност на студентите да видят отблизо производствените процеси и практическата организация на компания като „Марс Армор“ ООД, която е водещ производител в световен мащаб на бронирани жилетки с високо качество за нуждите на армия, полиция, охрана на затвори, охранителни компании и банки.

Проф. Димитров благодари на домакините и подчерта голямото значение на връзката с практиката при подготовката на бъдещи специалисти в областта на икономиката на отбраната и на мениджъри в сектора за сигурност.