МАРС Армор

MARS

Modular Armored Reliable Systems

FactoryМАРС Армор е българска иновативна фирма, специализирана в производството на средства за балистична защита и бронежилетки за защита от куршуми, осколки и хладно оръжие. Фирмата е популярна на вътрешния и международния пазар като компания, използваща съвременни решения в областта на балистичната защита. Продължителните научни изследвания на влиянието на високо и ниско скоростни куршуми върху различните материали ни позволява да произвеждаме и предлагаме на нашите клиенти олекотени средства за индивидуална балистична защита и защита от хладно оръжие.

Продуктовата гама на МАРС Армор включва:

FactoryМАРС Армор е съвременна частна фирма, в която производствените процеси са интегрирани и контролирани с модерни компютърни системи. CAD-CAM процесите са широко използвани в производството на противокуршумни жилетки, които са предназначени да защитават и покриват възможно най-голяма площ от тялото като осигуряват пълно покритие на торса, включвайки рамене, врат и слабини. Има възможност и за повишаване на нивото на защита чрез балистични панели и бронеплочи.

Заедно със стандартните модели бронежилетки, ние предлагаме възможност за изпълнение на индивидуални изисквания на клиента – цвят, размер, допълнителни функции, както и отделни модели за жени и мъже.

Бронираните жилетки MAРС Aрмор® се изпитват както в собствена напълно оборудвана балистична лаборатория, така и в различни акредитирани лаборатории по света, което гарантира надеждността на предлаганите средства за индивидуална балистична защита.

МАРС Армор® извършва дейностите по разработване, производство, изпитване и доставка на материали и средства за балистична защита в условията на интегрирана, функционираща и сертифицирана система за управление, съответстваща на изискванията на международните стандарти:

  • ISO 9001 – „Система за управление на качеството“;
  • AQAP 2110 – „Изисквания на НАТО за осигуряване на качеството за проектиране, разработка и производство“;
  • ISO 14001 – „Системи за управление на околната среда“.

Прилаганата от дружеството Политика на Интегрираната система за управление, може да се види тук.

По този начин производственият процес се контролира постоянно, като главната цел е удовлетворяване на изискванията на клиента съгласно приетите стандарти и норми.

Фирмата има присвоен NCAGE код 0053U като производител/търговец в кодификационната система на НАТО. Голяма част от средствата за индивидуална балистична защита от номенклатурата на компанията, имат присвоен NАТО stock number /NSN/ – стоков номер на НАТО.
Factory